İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi

İlgili mevzuatlarda; “Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar” şeklinde tanımlanan İlkyardım, yaşamın her alanında hayat kurtarıcıdır. 

Tanır İlkyardım Eğitim Merkezi Antakya’da ve Hatay İli genelinde Sağlık Bakanlığı’nca İlkyardım Eğitimi konusunda yetkilendirilmiş öncü bir kuruluştur.

Evde ailemiz için, trafikte rastladığımız bir kazada, lokantada yemek yerken, okullarda öğrenciler için ya da işyerimizde, İlkyardımcı, ihtiyaç duyulduğu anda Hayat Kurtarır!

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 

 • Az Tehlikeli İşyerlerinde en az 20 kişide 1 kişiye,
 • Tehlikeli İşyerlerinde en az 15 kişide 1 kişiye,
 • Çok Tehlikeli İşyerlerinde en az 10 kişide 1 kişiye, İşverence İlkyardım Eğitimi aldırılması zorunludur.
 •  

  İlkyardım Eğitimleri, Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş Kurum ve Kuruluşlar tarafından verilmektedir. Mevzuat gereği eğitimleri tamamlanan kursiyerlere yapılacak değerlendirme sınavı sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü’nün onayladığı İlkyardım Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlikleri teslim edilir. 

  İlkyardım Temel Eğitimi 16 Saat, İlkyardım Güncelleme Eğitimi 8 Saat sürmektedir. İlkyardımcı kişi tarafından kullanılabilen OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) ( Şok Cihazı) Eğitimi ise tek başına verildiğinde 2 saat süren bir eğitimdir. İlkyardım Eğitimlerimiz kapsamında verildiğinde ayrıca ek bir süre ayrılmaz. 

   

  İLKYARDIM HAYAT KURTARIR

  İlkyardım, ne zaman kullanacağınızı tahmin edemeyeceğiniz bir anda hayat kurtarır. Tıpkı kazanın ansızın gerçekleşmesi ya da hastalığın aniden ortaya çıkması gibi.

  Tanır İlkyardım Eğitim Merkezi‘nde, eğitimlerimiz, güncel hayatta karşılaşacağımız olayları senaryolaştırarak gerçekleştirilmektedir. Böylelikle yaşanacak olumsuzluklarda nasıl davranılması gerektiğinin provası yapılmaktadır.

  Tanır İlkyardım Eğitim Merkezi, Eğitimci sertifikasına sahip deneyimli uzman ekip,  kaliteli ekipmanlar ile herkesin ilk yardım öğrenmesini sağlayarak toplum bilincini yükseltmeyi hedeflemektedir.   WhatsApp Hattı