Basit Hizmet Laboratuvarı

Basit Hizmet Laboratuvarı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre her çalışana, işyerinin tehlike sınıfına göre değişen sürelerde periyodik sağlık tetkikleri yapılmalıdır. Bu kapsamda işyeri tehlike sınıfları ve periyodik sağlık kontrol sıklığı aşağıdaki gibidir;

■  Çok tehlikeli işyerlerinde her yıl,

■  Tehlikeli işyerlerinde en geç üç yılda bir,

■  Az tehlikeli işyerlerinde beş yılda bir tekrarlanmalıdır.

Bu süreler, işyerinin tamamında veya bir bölümünde, işyeri hekiminin gerekli görmesi durumunda kısaltılabilir.

Periyodik sağlık kontrollerinde ihtiyaç duyulan tahlil ve sağlık tetkikleri ‘nin sabit bir sağlık kuruluşunda yaptırılması, işlemlerin ve sonuçların alınmasının uzun sürmesi nedenleriyle işgücü / imalat kaybına neden olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı / ruhsatlı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na kayıtlı laboratuvarımızla, periyodik sağlık kontrolleri için gerekli tahlil ve tetkiklerinizi uygun fiyatla gerçekleştiriyoruz. Bu sayede zaman ve üretim kayıplarını engellerken çalışanlarınızın da sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz.WhatsApp Hattı