Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

Yapı ve inşaat sektörü, iş kazalarının en çok görüldüğü çalışma alanları arasında yer almaktadır. Yüksekten düşme, delici ve kesici aletler ile yaralanma, çalışanların üzerlerine düşen iş setleri ya da yapı malzemeleri gibi kazalar, yapı alanlarında en sık karşılaşılan kazalardandır. Her iş alanında olduğu gibi yapı ve inşaat alanında da gerekli olan tedbirlerin alınması durumunda bu tür kazaların meydana gelme ihtimali azalmakta ve meydana geldiklerinde de zarar görme miktarı en düşük seviyeye indirilmektedir.

İşverenlerin bu konuda ihmalkâr davranabilecekleri de göz önünde bulundurularak devlet tarafından iş sağlığı ve güvenliği yasası çıkarılmış, bu yasa ile çalışma alanlarında meydana gelmesi muhtemel kazalara karşın gerekli tedbirlerin alınması hedeflenmiştir. 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu baz alınarak hazırlanan yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ile de bu alana özel birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Yönetmelikte belirlenen tüm hususlar, işverenler ve çalışanlar açısından yasal yükümlülük niteliğindedir.

 

İşveren Yükümlülükleri Nelerdir ?

Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, bu doğrultuda iş verenlere birtakım yükümlülükler yüklemiştir. Bu sorumlulukları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • İşverenin ilk yükümlülüğü yapı alanının düzenli ve sürekli olarak temiz tutulmasının sağlanmasıdır.
 • Geniş inşaat bölgelerinde, farklı çalışma alanlarına hangi yollardan ulaşılacağının, bu doğrultuda hangi araçlardan yararlanılacağının açık bir şekilde belirtilmesi
 • Kullanılacak olan malzemelerin kullanımlarına ve taşınmalarına ait kuralların belirlenmesi ve belirlenen bu kurallara uygun olarak taşıma işlemlerinin yapılıp yapılmadığının denetlenmesi
 • Ekipmanların kullanımından önce periyodik olarak bakımlarının yapılmasının sağlanması
 • Başta tehlikeli malzemeler olmak üzere iş malzemelerinin konulması amacı ile depo alanlarının belirlenmesi
 • Atık ve artık malzemelerin depolanması, saklanması ve zamanı geldiğinde de çalışma alanından güvenli bir şekilde uzaklaştırılması
 • Yapı alanında ya da yapı alanının yakınlarında bulunan diğer endüstriyel tesislerin dikkate alınarak faaliyetlerin yürütülmesi
 •  

   

  İş Güvenliği ve Sağlığının Sağladığı Faydalar

  İş sağlığı ve güvenliği konusunda son dönemlerde büyük adımlar atılmaktadır. Bu konuya gösterilen önemin temelinde, tedbirler ile kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunun tam olarak idrak edilmesi yatmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar göstermektedir ki alınabilecek basit tedbirler ile çalışma alanlarında kaza yaşanma riskini yüzde 90 oranında engellemek mümkündür. Bu da iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının en büyük faydalarından biridir. Hem çalışanların can güvenliklerinin sağlanması hem de işyerinde meydana gelebilecek maddi kayıpların önüne geçilmesini sağlayarak işverenin zararının engellenmesi adına bu konu önem arz etmektedir. Ayrıca çalışma alanında sağlık ve güvenlik tedbirlerinin yeterli düzeyde olması, çalışanların motive olması ve daha verimli bir şekilde çalışmaları olanaklı hale gelmektedir. Çalışma alanlarında meydana gelmesi muhtemel kaza ve belirsizliklere karşı alınacak basit tedbirler sayesinde daha güvenli bir çalışma ortamının sağlanması mümkündür.

   

  Çalışan Yükümlülükleri Nelerdir ?

  Çalışma alanlarında iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması amacı ile çıkarılan yönetmelik, işverenlerin yanı sıra çalışanlara da birtakım yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülükler arasında işverenlerin ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, çalışma alanında güvenliğin sağlanması adına alınan tedbirlere ve konulan kurallara riayet edilmesi ilk sırada yer almaktadır. İşveren tarafından ne kadar güvenlik tedbiri konulursa konulsun, çalışanlar bu tedbirlere uymadıkları müddetçe bir korunma sağlamak mümkün değildir. Bunun dışında çalışanlar, kendilerinin bilgilerine başvurulduğu zamanlarda da risk oluşturan konularda uzmanları ve işvereni doğru bir şekilde bilgilendirmelidir.

   

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı son dönemlerde en çok aranan meslek dallarından biri haline gelmiştir. Birkaç istisna dışında tüm çalışma alanlarında bu uzmanların bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin tesis edilmesi konusunda uzman kişilere duyulan ihtiyacı artırmıştır. Gerek inşaat alanında ve gerekse de farklı iş dallarında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteye kişiler için hem lisans hem de önlisans düzeyinde eğitim seçenekleri mevcuttur. Bunun dışında mühendislik ya da mimarlık gibi farklı bölümlerde eğitim alan kişiler de kendi alanları ile ilgili kurslara katılarak, belirlenen sınavları geçmeleri durumunda bu işi yapmak üzere sertifika alabilmektedir. İş yerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması ile yükümlü olan bu uzmanlar için A, B ve C olmak üzere üç farklı sertifika seçeneği vardır. A sınıfı uzmanlar çok talep edilen, buna karşı az bulunan uzmanlardır.

  Paylaş
  WhatsApp Hattı