İşyeri Hekimi Kimdir ?

İşyeri Hekimi Kimdir ?

İşyeri hekimi, kanunca risk grubunda sayılan iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olunan bir meslektir. İşletmelerin “tehlike” sınıfında yer alması, iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Öyle ki bu zorunluluğu yerine getirmeyen işletmelere para cezası kesildiğini söylemek de mümkündür. Bu da “İşyeri hekimi kimdir?” sorusu üzerine araştırma yapılmaya başlanmasının temel nedenidir.

İşyeri hekimi, bulunduğu işyerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş yerinde bulunan çalışanların mesleklerinden kaynaklı hastalıklara karşı korunması hususunda gerekli önlemlerin alınmasını ve bu bağlamda var olan risk unsurlarının kaldırılmasını sorumluluğuna alan kişidir. Peki, işyeri hekimi kimdir, görevleri nelerdir, işyeri hekimi nasıl olunur? Bu alanın bu denli önemli olmasının sebebi nedir? İşyeri hekimi olmak için alınabilecek eğitim ve kurslar var mıdır, birlikte inceleyim.

 

Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekiminin görevlerini şöyle sıralamak mümkündür.

 • İşyeri hekiminin en önemli görevi, gerçekleştirilen iş ile ilgili işverene gerekli rehberli yapmaktır.
 •  

 • İş yeri doktorunun, çalışanların muayenelerini düzenli olarak yapmaları gereklidir. Bu muayeneler, çalışanlar işe girdikleri ilk zamanlarda başlayıp, işe devam ettikleri sürece gerçekleştirilirler.
 •  

 • İşyeri hekimlerinin, genel olarak sağlık konusunda çalışanlara eğitim vermeleri gereklidir.
 •  

 • İş kazalarını minimum boyuta indirip, işin güvenirliğini ve sağlık boyutunun maksimum seviyeye çıkarmanın en temel koşulu, çalışanların iş ile uyumlu olmalarıdır. Bu sebeple çalışanların iş ile uyumlu hale gelmeleri için gerekli olan çalışmaların yürütülüp iş ortamına sair psikososyal ve ergonomik risklerin değerlendirilmesi gereklidir.
 •  

 • İşyeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu koordineli bir şekilde hareket etmek zorundadır. Bu sebeple işyeri hekimlerinin söz konusu koordinasyonu sağlamaları ve bu hususta kurul çalışmalarına dahil olmaları gereklidir.
 •  

 • İşyerinin eklentisi sıfatını taşıyan kantin, yemekhane, duş, tuvalet ve soyunma veya emzirme odaları gibi yerlerin temizliği için gerekli olan kontrolleri gerçekleştirmek, işyeri hekiminin görevidir.
 •  

 • İşyerlerinin genel hijyen şartlarına uygun olup olmadığının denetimi, işyeri hekiminin görevidir.
 •  

   

  İşyeri Hekimi Nasıl Olunur ?

  İşyeri hekimi olmak isteyen kişilerin ilk önce doktorluk diplomasına sahip olmaları gereklidir. Bu hususta herhangi bir branş sınırlaması yoktur. Her branştan doktorun da işyeri hekimi olma şansı vardır. Doktorluk diploması da tek başına işyeri hekimi olmak için yeterli değildir. Bu noktada bir de ilgili sınava girip gerekli başarı seviyesini elde etme zorunluluğu vardır.

   

  İşyerlerinde Önemi Nedir ?

  İşyeri hekimleri, görev ve sorumlulukları sebebi ile oldukça önemli konumda olan hekimlerdir. Çünkü çalıştıkları işyerlerinde var olan çalışanların tamamının can güvenliği ve sağlığı işyeri hekimine emanettir. Bu bağlamda gerekli riskleri ön görmeyen, gerekli hijyen koşullarının sağlanması için çalışmalar yapmayan işyeri hekimi, insanların canlarını tehlikeye atacaktır.

   

  İşyeri Hekimliği Kursu

  Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile risk sınıfında bulunan işletmelerde işyeri hekimi bulundurmak zorunlu hale gelmiştir. İşyeri hekimlerinin temel görevleri ise gerekli sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesini sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini üstlenmek gibi hususları kapsamaktadır. Bu hususlar düşünüldüğünde iş yerimi hekimi olmak için bazı zorunlulukların getirilmesi adeta “zorunlu” olarak görülmektedir. Bunun temel neden, işyeri hekimlerinin sorumluluklarının önem boyutudur. Söz konusu sorumlulukların önem boyutunun yüksek olması da bu bağlamda bir eğitim ve kurs gerektirmesini beraberinde getirmiştir. Gerekli mezuniyet şartlarını yerine getiren kişilerin, yine yapılacak sınavlarda gerekli başarıyı yakalamaları sonucunda işyeri hekimi olarak atanmaları mümkündür. Ancak sınavdan yeterli puanı, başarıyı elde etmek için bir işyeri hekimliği kursu programına katılmak gereklidir.

  Paylaş
  WhatsApp Hattı