İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Nedir ?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Nedir ?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile çalışanların işyerinde var olan risklere karşı kendilerini korumaları ve daha güvenli bir iş ortamı yaratabilmeleri için atmaları gereken adımlar öğretilmektedir. 

İşyerlerinde alınabilecek basit tedbirler ve tehlike oluşturan durumlar karşısında yapılabilecek basit müdahaleler, iş kazası kaynaklı ölüm ve yaralanmaları minimum seviyeye indirmektedir. Bu tedbir ve müdahalelerin neler olduğu konusunda çalışanların bilgilendirilmesi ise işverenin sorumlulukları arasındadır. Özellikle İş Kanunu’nda yapılmış olan düzenlemeler, yapılan işin risk durumuna bağlı olarak eğitimlerin niteliğini ortaya koymaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim İçeriği Nelerdir ?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi içerisinde yer alan konular, işletmenin göstermiş olduğu faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak bu eğitimlerin içeriğini genel eğitimler, teknik eğitimler ve sağlık eğitimleri olmak üzere üç başlık altında incelemek mümkündür. Genel eğitimler başlığı altında daha çok çalışanların sahip oldukları haklar, çalışma mevzuatı ve iş yeri düzenine dair bilgilendirmeler yapılmaktadır. Sağlık eğitimlerinde ise çalışılan alana ait meslek hastalıklarının neler oldukları ve bu hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenlerin neler olduğu anlatılmaktadır. Bunun yanında ilk yardım eğitimi ve psiko sosyal bazı eğitimler de çalışanlara verilmektedir. Teknik eğitim esnasında ise parlama ve yanma riski olan malzemelere nasıl yaklaşılması gerektiği, elle taşıma işlemlerinin ne şekilde yapılabileceği, elektrikli iş araçlarının güvenli bir şekilde nasıl kullanılabileceği, kişisel koruyucu donanımların kullanımının nasıl olacağı gibi pek çok eğitim verilmektedir. Ayrıca yangına müdahale konusunda bazı eğitimler de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi içerisinde yer almaktadır.

 

Eğitim Nasıl Verilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi iki boyutlu bir eğitim modelidir. İlk aşamada çalışanlar teorik olarak bilgilendirilmektedir. Özellikle çalışma mevzuatı, haklar ve sorumluluklar gibi konularda gerekli olan bilgilendirmeler sözlü olarak yapılmaktadır. Öğrenmeyi kolaylaştırmak ve kalıcı olmasını sağlayabilmek adına basılı kitapçıklardan yararlanmak da mümkündür. Teknik ve sağlık eğitimlerinde de öncelikle teorik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Ancak eğitimin ikinci boyutu olan uygulamalar ihmal edilmemelidir. Teorik olarak öğretilen konuların tamamı uygulamalı olarak da tatbik edilmelidir. Özellikle ilkyardım eğitimi, yangına müdahale eğitimi ve kişisel güvenlik ekipmanlarının doğru kullanımına dair eğitimler uygulamalar ile desteklenmelidir.

 

Eğitim Süresi

İş yerlerinde kaza risklerini azaltmak ve çalışanları daha bilinçli hale getirmek için verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin süresi, faaliyet alanının risk ölçeğine göre değişiklik göstermektedir. İş Kanunu’na göre çalışma alanları çok riskli, riskli ve az riskli olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Doğal olarak çok riskli kabul edilen iş dallarında iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin süresi de daha uzundur. Çok tehlikeli kategorisine giren işyerlerinde yılda en az 1 defa ve en az 16 saat bu eğitimin verilmesi zorunludur. Riskli kabul edilen işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, en az 2 yılda bir defa ve 12 saat olarak belirlenmiştir. Az riskli olarak kabul edilen çalışma alanlarında ise en az 3 yılda bir defa ve 8 saatten az olmamak üzere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir. İşverenin inisiyatifi doğrultusunda bu eğitimlerin tekrarlama sıklıkları düşürülebilir ve süreleri artırılabilir. Ancak azaltılması söz konusu değildir.

 

Eğitim Geçerlilik Süresi Nedir ?

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin geçerlilik süresi, çalışma alanının risk değerlendirmesine bağlı olarak değişmektedir. İş Kanunu bu konuda azami süreleri belirlemiştir. Çok riskli iş alanlarında verilen eğitimlerin geçerlilik süresi bir yıldır. Normal ölçüde riskli kabul edilen yerlerde bu süre 2 yıl; az riskli işyerlerinde ise 3 yıldır. Bu sürelerin dolması durumunda eğitimlerin güncel bilgiler ile yeniden tekrarlanması gereklidir.

 

İş Güvenliği Eğitimini Hangi Kurumlar Verir ?

İş Kanunu’na göre 50 ve üzerinde çalışanı bulunan işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanının bulunduğu işletmelerde, gerekli olan eğitimler bu uzman tarafından verilmektedir. Çalışan sayısının daha az olduğu işletmelerde ise farklı eğitim kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği uzmanları bu eğitimleri vermektedir. Ayrıca internetin sunmuş olduğu olanaklar sayesinde online eğitimler de sağlanabilmektedir. Ancak uygulama konusunda eksiklik yaratmasından dolayı bu yöntem tavsiye edilmemektedir.

Paylaş
WhatsApp Hattı