6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Nedir ? Bilinmesi Gerekenler

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Nedir ? Bilinmesi Gerekenler

İş yerlerinde meydana gelmesi muhtemel olan kazaların erkenden önüne geçilmesi adına bir dizi tedbirlerin alınmasını zorunlu kılan iş sağlığı ve güvenliği, son dönemlerde devlet tarafından üzerinde sıklıkla durulan konulardan biridir.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu da bu doğrultuda 2012 yılında çıkarılmış olan ve iş alanlarında güvenliğin sağlanması amacını taşıyan bir kanundur. Çalışma alanlarında meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğu, basit güvenlik tedbirlerinin alınmasının ihmal edilmesine dayanmaktadır. Gerekli tedbirlerin yeterli düzeyde alınması ile bu kazaların yüzde 90’lara varan oranlarda önüne geçmek mümkündür. Ancak işverenlerin bu tür tedbirleri almakta gevşeklik gösterme ihtimaline karşın devlet, hem çalışanların hem de işyerinin güvenliğini sağlamak adına bu yasal düzenlemeyi getirmiştir. Bu durumun denetlenmesini ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına bırakmıştır. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu üzerinde bazı değişiklikler yapılmış olmasına rağmen günümüzde halen daha geçerliliğini koruyan bir kanundur.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nedir ?

Başta riskin yüksek olduğu iş dalları olmak üzere her türlü çalışma alanında, çalışanların sağlıklarının korunmasının ve güvenliklerinin sağlanmasının devlet tarafından yasal bir zemine oturtulmasının tezahürü olan iş sağlığı ve güvenliği kanunu bugüne kadar çok sayıda iş kazasının meydana gelmesini engellemiştir. Son yıllarda hem dünyada ve hem de Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem sürekli olarak artmaktadır. Bunda sık sık yaşanan iş kazalarının kamusal vicdanda yarattığı infialin payı da büyüktür. İş sağlığı ve güvenliği hakkında çıkarılan bu kanun sayesinde daha güvenli bir iş ortamının yaratılması ve çalışma alanlarının her türlü riskten arındırılması hedeflenmektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsadığı İş Kolları

İş sağlığı ve güvenliği kanunu bazı istisnalar dışında tüm iş alanlarını kapsamaktadır. Bu kanun içerisinde özel olarak bahsedilen bir iş dalı ya da bu durumdan muaf tutulan bir iş dalı yoktur. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kurumların üretim faaliyetlerinde bu kanunun uygulanması istisna tutulmuştur. Bu kurumların dışında kalan tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde kanunun uygulanması zorunluluktur. İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda alınması gereken tedbirlerin işyerinin geneline, işyeri yöneticileri, yönetici vekilleri, çıraklar ve stajyerler de dahil olmak üzere işyerinde bulunan herkes için uygulanması zorunludur.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Maddeleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu getirmiş oldukları bu zorunlulukların yanında hem işverenler için hem de çalışanlar için birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükleri şu şekilde sıralamak mümkündür:İşverenler, mesleki risklerin önlenmesi adına gerekli olan eğitimlerin sağlanması ve bilgilerin verilmesi, çalışma alanında güvenliğin sağlanması adına gerekli olan araç ve gereçlerin temin edilmesi ile yükümlüdür.İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile birlikte işyerinde alınması gereken tedbirleri kontrol eder ve bu konuda var olan uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlar.

 • İşverenler, işyerindeki risklerin tespit edilmesi adına risk değerlendirmesi yapılmasını sağlar.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin bu konudaki yükümlülüklerini etkilemez.
 • Çalışanlar, risklerden kaçınmak ve kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmekle yükümlüdür.
 • Çalışanlar, işyerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden araçları daha risksiz olanlar ile değiştirme konusunda da sorumludur.
 •  

  İş sağlığı ve güvenliği kanunu içerisinde yer alan bazı kavramlar ve tanımları ise şu şekildedir:

  Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ifade etmektedir.

  Çalışan: Statülerine bakılmaksızın kamu ya da özel sektör faaliyet alanlarında istihdam edilen kişileri belirtmektedir.

  Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlama ve bu konuda talepte bulunma yetkisi olan kişiler anlamına gelmektedir.

  Eğitim Kurumu: İşyerlerinde alınması gereken tedbirlere yönelik eğitimlerin verilmesi ve bu konuda bilgilendirme yapılmasını sağlayan, bu konuda faaliyet yürütmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki almış olan üniversite ve eğitim merkezleridir.

  Genç Çalışan: 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşına girmemiş olan kişileri belirtmektedir.

  İş Kazası: İş yerinde, işin yürütülmesi neticesinde meydana gelen ölüm, vücut bütünlüğünün yitirilmesi ya da psikolojik sağlığın kaybedilmesi gibi durumlara verilen genel addır.

  Paylaş
  WhatsApp Hattı